Disclaimer

Woonpakket disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website www.woonpakket.nl de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de uitgever, redactie en medewerkers van deze site alsmede de licentiehouders van het gebruiksrecht van de hypotheekadviessoftware iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via de website beschikbaar is.

Auteursrechten

Als uitgever van de website www.woonpakket.nl is Unit4 Business Software B.V. rechthebbende van alle informatie op de website. Unit4 Business Software B.V. houdt zich het recht voor elke publicatie, vermenigvuldiging of verspreiding van de informatie op de websites, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, te verbieden. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen en links

Op deze site kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. De inhoud van dergelijke informatie wordt door Unit4 Business Software B.V. niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De inhoud van de sites van derden is de verantwoordelijkheid van de aanbieders van die sites.