Over Woonpakket.nl

Op Woonpakket.nl kunt u door het invoeren van uw postcode direct zien welke hypotheekadviseurs bij u in de buurt werkzaam zijn. Deze adviseurs gebruiken allemaal onafhankelijke hypotheekadviessoftware van Unit4 Business Software B.V. Hiermee kan de adviseur de hele hypotheekmarkt voor u vergelijken en een voor u specifieke oplossing doorrekenen.

Door uw wensen en voorkeuren op Woonpakket.nl in te voeren krijgt de adviseur al voor het eerste gesprek een indruk van uw situatie. Hij kan zich hierdoor goed voorbereiden op het gesprek. Uw gegevens zijn dan ook direct tijdens het advies door hem te gebruiken in zijn adviessoftware.

Het kenbaar maken van uw wensen en voorkeuren kost enige tijd. Heeft u niet genoeg tijd, sla dan uw gegevens op om op een later tijdstip verder te gaan. Met uw inlognaam en wachtwoord kunt u op ieder moment verder met het invoeren van uw gegevens. U verstuurt de gegevens naar uw adviseur wanneer u dat wilt.